Prenotazione confermata

Prenotazione confermata

La prenotazione codice [codice] è stata

CONFERMATA

Prezzo totale: [prezzo]

Quota versata: [caparra]

Quota mancante: [quota_mancante]

Inizio: [inizio]

Fine: [fine]

Nominativo: [nome]

Email: [email]

Telefono: [telefono]

Note: [note]

Noleggiatore: [noleggiatore]

Indirizzo Noleggiatore: [indirizzo_noleggiatore]

Note Noleggiatore: [note_noleggiatore]

[azioni]

[qrcode]

Manleva: [liberatoria]

Emotion Bike

Via Destra del Porto 157 – Rimini

Tel. (+39) 3899277852

E-mail info@emotion-bike.it

P.Iva 04394520409